Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Türkçe (Turkish) starting with z

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Z ç ö ü ş

Zaman aralığı geçerli değil.
Zaman aşımı aralığı aşıldığı için seri bir G/Ç işlemi tamamlandı. (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER sıfıra ulaşmadı.)
Zaman aşımı değeri geçersiz.
Zaman aşımı süresi sona erdiğinden bu işlem geri çevrildi.
Zaman aşımı süresi sona erdiğinden bu işlem geri çevrildi.
Zaman aşımına uğrayan oturumlar
Zaman damgası imzası ve/veya sertifika doğrulanamadı veya hatalı oluşturulmuş.
Zaman uyumsuz istekler bu işlem için geçerli değil.
Zaman uyumu sağlayıcısını bırakma, arayana ait değil.
Zamanlanan çoğaltma, sistemin isteği zamanlama penceresinde yürütemeyecek kadar meşgul olması nedeniyle gerçekleşmedi. Çoğaltma sırası aşırı yüklü. Ortakların sayısını azaltın ve zamanlanan çoğaltma sıklığını düşürün.
Zaten atanmış bir sürücüde JOIN veya SUBST komutu kullanılmak istendi.
Zaten bağımlı olduğundan küme kaynağı belirtilen kaynak üzerinde bağımlı yapılamıyor.
Zaten bir öğe var ve değiştirilmedi.
Zaten birleştirilmiş bir sürücüde JOIN veya SUBST komutu kullanılmak istendi.
Zaten iptal edilmiş veya iptal edilme işleminde olan bir hareketi olan bir COM+ bileşeninde bir yöntem çağrısı yaptınız.
Zaten kaydedilmiş veya iptal edilmiş bir hareketi olan bir COM+ bileşeninde bir yöntem çağrısı yaptınız.
Zaten kullanımda olan bir adla dizine bir nesne eklenmeye çalışıldı.
Zincir bağlantılar henüz başlatılmamışken, bir öncü bağlantı görüntü bağdaştırıcısını başlatma girişiminde bulunuldu.
Zincir bağlantıların gücü kesilmişken, bir öncü bağlantı görüntü bağdaştırıcısının gücünü açma girişiminde bulunuldu.
Zincirlemeye izin verilmiyor.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore