Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Türkçe (Turkish) starting with ç

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ç ö ü ş

Çağıran tarafından bir yanıt API'si çağrıldı, ancak TM ilgili isteği çağırana vermediğinden yanıt beklenmiyor.
Çağıran uygulama hareketi başlatmadığından bu hareket nesnesi tamamlanamadı.
Çağıran, bağlantı isteğini yanlış yönlendirme bölümünde yaptı.
Çağıran, işleve geçersiz bir OPM kullanıcı modu tanıtıcısı geçirdiği için işlev başarısız oldu.
Çağıran, istenen işlemi gerçekleştirmek için uygun izinlere sahip değil.
Çağıranın çalışmaya devam etmesini isteyen geri dönüş işlemde.
Çağrı denetim arabirimleri geçersiz veriyle çağrıldı.
Çağrı doğru gönderilmemiş; ileti sırası doluydu ve gönderdikten sonra boşaltılmadı.
Çağrı hala işlenirken WSALookupServiceEnd öğesine bir çağrı yapıldı. Çağrı iptal edildi.
Çağrı hala işlenirken WSALookupServiceEnd öğesine bir çağrı yapıldı. Çağrı iptal edildi.
Çağrı İptali devre dışı
Çağrı sayısının üst sınırına ulaşıldı.
Çağrı yapan istenen kimlik belgelerine sahip değil
Çağrı yok.
Çağrı, ileti filtresi tarafından iptal edildi.
Çağrı, yaşam süreleri uyumlu olmayan iki nesneyi ilişkilendirmeyi denedi.
Çağrılan işlev konuda bir kullanım denetimi yapamadı.
Çağrılan nesne çağrıyı işlemek üzere şu anda seçemiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
çağrılan nesne istemcilerinden ayrılmış.
Çağrının salt okuma işlemi içinden yapılmasına izin verilmez.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore