Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with v

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u V w x z č š

Verzija BitLocker šifrovanja disk jedinice koja je trenutno na disk jedinici ne podržava zaštitu ključa. Nadogradite disk jedinicu da biste dodali zaštitu ključa.
Verzija kataloga servera nije podržana
Verzija komponente koju zahteva aplikacija nije usaglašena sa drugom verzijom komponente koja je već aktivna.
Verzija navedenih informacija o sadržaju nije podržana.
Verzija ne podržava ovu verziju formata datoteke.
Verzija objekta zadatka nije podržana ili je nevažeća.
Verzija operativnog sistema instalirana na ovom serveru nije kompatibilna sa funkcionalnim nivoom domena ili šume.
Verzija operativnog sistema instalirana na ovom serveru više ne podržava trenutni funkcionalni nivo AD DS šume ili funkcionalni nivo AD LDS skupa konfiguracionih postavki. Morate da podignete funkcionalni nivo AD DS šume ili AD LDS skupa konfiguracionih postavki da bi ovaj server mogao da postane AD DS kontroler domena ili AD LSD instanca u ovoj šumi ili skupu konfiguracionih postavki.
Verzija operativnog sistema instalirana na ovom serveru više ne podržava trenutni funkcionalni nivo domena. Podignite funkcionalni nivo domena da bi ovaj server mogao da postane kontroler domena u ovom domenu.
Verzija operativnog sistema nije kompatibilna sa trenutnim funkcionalnim nivoom AD DS šume ili funkcionalnim nivoom AD LDS skupa konfiguracionih postavki. Morate izvršiti nadogradnju na noviju verziju operativnog sistema da bi ovaj server mogao da postane AD DS kontroler domena ili da dodate AD LDS instancu u ovu AD DS šumu ili AD LDS skup konfiguracionih postavki.
Verzija predloška zahteva je novija od podržane verzije predloška.
Verzija šeme koja bi trebalo da bude premeštena nije pronađena u COM+ bazi podataka registratora
Verzija šeme usluge direktorijuma za izvornu šumu nije kompatibilna sa verzijom usluge direktorijuma na ovom računaru.
Verzije OLE-a na klijentu i serveru se ne poklapaju.
Veza između klijenta i servera zahteva paketnu ili bolju privatnost.
Veza je prekinuta jer je keep-alive aktivnost otkrila grešku dok je operacija bila u toku.
Veza sa Menadžerom transakcija je izgubljena.
Veza sa udaljenom krajnjom tačkom je prekinuta.
Veza se prekinula ili je u lažnom stanju i ne može se više koristiti. Druge veze još uvek važe.
Video adapter mora imati bar jedan cilj video predstavljanja.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore