Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with u

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t U v w x z č š

U bezbednosnoj bazi podataka planera zadataka nije moguće pronaći informacije o nalogu za navedeni zadatak.
U ciljnoj višebajtnoj kodnoj stranici ne postoji mapiranje za Unikod znak.
U datoteci nema metapodataka transakcije.
U datoteci postoji neispravan broj verzije.
U disk jedinici je pogrešna disketa. Ubacite %2 (serijski broj volumena: %3) u disk jedinicu %1.
U getsockopt ili setsockopt pozivu je navedena nepoznata, nevažeća ili nepodržana opcija ili nivo.
U INF-u je pre početka odeljka nađen red koji nije prazan.
U klasteru je dozvoljena samo jedna instanca ovog tipa resursa.
U MPS tabeli sistemskog BIOS-a nedostaje uređaj. Ovaj uređaj se neće koristiti. Za ispravku sistemskog BIOS-a obratite se dobavljaču sistema.
U nekom od parametara je prisutno više podataka od količine na kojoj funkcija može da radi.
U niski upita korišćeno je nevažeće ime polja
U NV oblast je već vršeno upisivanje.
U odgovoru je pronađen neočekivani heš atribut za arhiviranje ključa.
U ovom trenutku neki od instalatora za ovaj uređaj ne može izvršiti instalaciju.
U ovom trenutku nije moguće izvršiti trenutnu operaciju na ovoj grupi.
U ovom trenutku usluga ne može da prihvati kontrolne poruke.
U QOS strukturi je pronađena nevažeća ili nedosledna specifikacija toka.
U skladištu akreditiva nije moguće pronaći akreditiv koji koristi ova pretplata.
U specifikaciji toka je pronađen nevažeći ili neprepoznat tip usluge.
U subjektu nije bio prisutan nijedan potpis.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore