Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with s

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r S t u v w x z č š

SA je izbrisan zbog provere sprečavanja istovremenog postojanja IKEv1/AuthIP.
Sa navedenom datotekom je već povezan GUID obaveštenja.
Sa ovim pozivom nije povezan nijedan kontekst. To se dešava sa nekim prilagođenim raspoređenim pozivima i to na klijentovoj strani poziva.
SA uspostavljanje nije ovlašćeno zato što ne postoji dovoljno jak akreditiv zasnovan na PKINIT-u.
SA uspostavljanje nije ovlašćeno zato što nema dovoljno jakog akreditiva osnovanog na PKINIT-u. Ovo je možda povezano sa greškom u mapiranju certifikata u nalogu za SA.
SA uspostavljanje nije ovlašćeno.
SA uspostavljanje nije ovlašćeno. Potrebno je da unesete ažurirane ili druge akreditive, kao što je pametna kartica.
Sada je kasno da se izvrši zahtevana operacija zato što je transakcija već izvršena.
Sada je kasno da se izvrši zahtevana operacija zato što je transakcija već prekinuta.
Sadržaj OLESTREAM-a nije u odgovarajućem formatu
Sadržaj skladišta IStorage nije u odgovarajućem formatu
Sadržaj šifrovane poruke je već dešifrovan.
Sadržaj šifrovane poruke još nije dešifrovan.
Sadržaju skladišta IStorage nedostaje jedan od standardnih tokova
Samo administrator može da menja listu članstva administrativne grupe.
Samo administratori imaju dozvole da dodaju, uklanjaju ili konfigurišu softver servera tokom daljinske sesije usluga terminala. Ako želite da instalirate ili konfigurišete softver na serveru, obratite se administratoru mreže.
Samo datoteke aplikacija (*.MSI datoteke) mogu biti instalirane u particije.
Samo DSA-ovima konfigurisanim da budu serveri globalnog kataloga bi trebalo dozvoliti da imaju FSMO ulogu glavnog kontrolera za imenovanje domena. (Odnosi se samo na Windows 2000 servere)
Samo jedna instanca ovog tipa resursa je dozvoljena po grupi resursa.
Samo replikator može da izvrši ovu funkciju.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Lithuanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Lithuanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore