Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P r s t u v w x z č š

Paket je primljen na SA-u IPsec protokola čije je vreme trajanja isteklo.
Paket je primljen na SA-u IPsec protokola koji se ne podudara sa karakteristikama paketa.
Paket nema kvorum ispravnih diskova.
Paket nema važeće kopije evidencije.
Paket podataka sa raspoređenim podacima o parametrima nije tačan.
Paket treba odložiti bez slanja ICMP-a.
Paket za rešavanje problema je prijavio informacije za osnovni uzrok bez dodavanja osnovnog uzroka.
Paket za rešavanje problema ne sadrži potrebni program za potvrdu valjanosti za dovršavanje provere.
Pametna kartica je poništena tako da su sve deljene informacije stanja nevažeće.
Pametna kartica je samo za čitanje i u nju se ne može vršiti upisivanje.
Pametna kartica je uklonjena tako da dalja komunikacija nije moguća.
Pametna kartica ne ispunjava minimalne zahteve za podršku.
Pametna kartica ne odgovara na poništavanje.
Pametna kartica ne podržava podrazumevanu funkciju izvođenja BitLocker ključa SP800-56A za ECC pametne kartice. Postavka smernica grupe koja zahteva usaglašenost sa FIPS standardima sprečava BitLocker šifrovanje da koristi druge funkcije izvođenja ključa za šifrovanje. Morate koristiti pametnu karticu koja je usaglašena sa FIPS standardima u okruženjima koja su ograničena FIPS standardima.
Pametna kartica ne podržava traženu opciju.
Pametna kartica nema dovoljno memorije za čuvanje informacija.
Pametnoj kartici je isključeno napajanje tako da dalja komunikacija nije moguća.
Parametar je netačan.
Parametar je netačan.
Parametar Keyset je nevažeći.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore