Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p r s t u v w x z č š

Obaveštenja o podstablima su podržana samo na glavnim kontekstima imenovanja (NC).
Obaveštenja su poništena. Obaveštenja za trenutnog korisnika nisu važeća. Opozovite registraciju i ponovo ga registrujte za obaveštenja.
Obeleživač imena odeljka u INF-u nije dovršen ili ne postoji u posebnom redu.
Obezbeđena konfiguracija praćenja je nevažeća
Obezbeđena konfiguracija prostora rezervisanog za nit je nevažeća
Obezbeđena poruka je nepotpuna. Potpis nije proveren.
Obezbeđena uporedna konfiguracija je nevažeća
Obezbeđeni akreditivi nisu bili potpuni i nisu mogli biti verifikovani. Kontekst nije mogao da se pokrene.
Obezbeđeni bafer za funkciju je premali.
Obezbeđeni baferi se nepravilno preklapaju.
Obezbeđeni blok opis monitora je oštećen ili ne sadrži detaljan serijski broj monitora.
Obezbeđeni blok opis monitora je oštećen ili ne sadrži ime monitora prilagođeno korisniku.
Obezbeđeni identitet upravljača transakcijama ne podudara se s onim koji je zapisan u datoteci evidencije upravljača transakcijama.
Obezbeđeni korisnički bafer nije važeći za zahtevanu operaciju.
Obezbeđeni objekat je već pokrenut.
Obezbeđeni objekat je već poništen.
Obezbeđeni objekat nije pokrenut.
Obezbeđeni podaci su pogrešnog tipa.
Obezbeđeni pokazivač akreditiva se ne poklapa sa akreditivom povezanim sa bezbednosnim kontekstom.
Obezbeđeni pokazivač je nevažeći.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore