Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p r s t u v w x z č š

Na disk jedinici nema zaštita ključem za izvršavanje testa hardvera.
Na disketi nije pronađena nijedna oznaka adrese ID-a.
Na disku nema dovoljno prostora.
Na drugom kraju prolaza u toku je proces.
Na listi konteksta nema prostora za dodatne kontekste.
Na mreži se dogodila greška pri upisivanju.
Na objektima nisu pronađeni zahtevani atributi.
Na ovaj program ili modul dinamičke veze priključeno je previše modula dinamičkih veza.
Na ovom računaru nisu instalirani bezbednosni paketi, korisnik nije prijavljen ili nema kompatibilnih bezbednosnih paketa između klijenta i servera.
Na pametnoj kartici nema traženog kontejnera ključa.
Na serveru ne postoji takav objekat.
Na sistemu nije prisutan nijedan hipervizor.
Nabavljanje zahtevane sintakse za šemu atributa nije uspelo.
Nabrojane stavke prekoračuju dozvoljeni prag.
Načinjen je pokušaj da se direktorijumu doda objekat sa imenom koje je već u upotrebi.
Načinjen je pokušaj da se izvrši operacija pokretanja u trenutku kada je pokretanje već bilo dovršeno.
Načinjen je pokušaj da se kreira numerički tip koji je izvan svog važećeg opsega.
Načinjen je pokušaj da se premaši ograničenje broja domena po serveru.
Načinjen je pokušaj da se uspostavi sesija sa mrežnim serverom, ali već postoji previše uspostavljenih sesija sa tim serverom.
Načinjen je pokušaj dodavanja objekta klase koji nema definisan RDN u šemi.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovak client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovak error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore