Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with h

+ a b c d e f g H i j k l m n o p r s t u v w x z č š

Hardver je prijavio nepopravljivu grešku memorije.
Hash atribut za arhiviranje ključa nije pronađen u odgovoru.
Hash nije ispravan za korišćenje u odabranom stanju.
Hash vrednost nije ispravna.
Hash za datoteku nije prisutan u navedenoj datoteci kataloga. Datoteka je verovatno oštećena ili je nepropisno korišćena.
HDCP poruka obnavljanja sistema prosleđena ovoj funkciji nije usaglašena sa odeljkom 5 specifikacije HDCP 1.1.
Heš koji je zahtevan sa servera nije dostupan ili nije više važeći.
Hipervizor ne može da dovrši operaciju zato što je potrebna funkcija kontrolora sintetičkog prekida (SynIC) onemogućena.
Hipervizor ne može da izvrši operaciju zato što je naveden nevažeći parametar.
Hipervizor ne može da izvrši operaciju zato što je navedeni identifikator porta nevažeći.
Hipervizor ne može da izvrši operaciju zato što je navedeni identifikator veze nevažeći.
Hipervizor ne može da izvrši operaciju zato što je navedeni VP indeks nevažeći.
Hipervizor ne može da izvrši operaciju zato što parametar ima nevažeće poravnavanje.
Hipervizor ne može da izvrši operaciju zato što particija ulazi u nevažeće stanje ili se u njemu nalazi.
Hipervizor ne može da izvrši operaciju zato što su objekat ili vrednost već u upotrebi ili se koristite u svrhu koja ne bi dozvolila dovršavanje operacije.
Hipervizor ne podržava operaciju zato što kodiranje za registar unosa hiperpoziva nije podržano.
Hipervizor ne podržava operaciju zato što navedeni kôd hiperpoziva nije podržan.
Hipervizor ne prepoznaje navedeno svojstvo particije.
HRESULT ne može biti pretvoren u odgovarajući Win32 kôd greške.
HTTP proxy server je zabranio pristup.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore