Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p r s t u v w x z č š

Fascikla „Temp“ se nalazi na disk jedinici koja je puna ili kojoj se ne može pristupiti. Oslobodite prostor na disk jedinici ili proverite da li imate dozvolu za pisanje u fasciklu „Temp“.
Filter glavnog režima čeka brisanje.
Filter ne može sadržati više uslova koji funkcionišu u jednom polju.
Filter ne postoji.
Filter nije spreman za vezivanje uz volumene jer nije završio sa pokretanjem (Funkcija FltStartFiltering nije pozvana).
Filter poruka odbija poziv.
Filter poruka otkazao je poziv.
Filter poruka pokazuje da je aplikacija zauzeta.
Filter prenosa čeka brisanje.
Filter sada mora očistiti sav kontekst karakterističan za operaciju jer će ga donji upravljački programi ukloniti iz sistema pre završetka operacije.
Filter tunela čeka brisanje.
Filter za obaveštavanje je previše složen.
Firmver sistema nije uspeo da omogući brisanje sistemske memorije kada je računar ponovo pokrenut.
Fizička veza koja se koristi za otklanjanje grešaka nije zabeležila nijednu aktivnost prijema nakon poslednje operacije.
Format krajnje tačke je nevažeći.
Format lozinke za oporavak je nevažeći. BitLocker lozinke za oporavak sastoje se od 48 cifara. Proverite da li je lozinka za oporavak u ispravnom formatu i pokušajte ponovo.
Format navedene lozinke je nevažeći.
Format navedenog imena deljenog resursa je nevažeći.
Format navedenog imena događaja je nevažeći.
Format navedenog imena domena je nevažeći.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore