Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z č š

CATID ne postoji
Certifikat autoriteta certifikata sadrži nevažeće podatke.
Certifikat ima nevažeća pravila.
Certifikat ima nevažeće ime. Ime nije na listi dozvoljenih ili je nedvosmisleno isključeno.
Certifikat je nedvosmisleno obeležen kao nepouzdan od strane korisnika.
Certifikat je nedvosmisleno opozvan od strane izdavaoca.
Certifikat je opozvan.
Certifikat klijenta ne sadrži važeći UPN ili se ne podudara sa imenom klijenta u zahtevu za prijavljivanje. Obratite se administratoru.
Certifikat koji se može koristiti samo kao krajnji entitet koristi se kao CA, ili obrnuto.
Certifikat kontrolera domena koji se koristi za prijavljivanje pomoću pametne kartice je istekao. Obratite se administratoru sistema sa sadržajem evidencije sistemskih događaja.
Certifikat kontrolera domena koji se koristi za prijavljivanje pomoću pametne kartice je opozvan. Obratite se administratoru sistema sa sadržajem evidencije sistemskih događaja.
Certifikat ne sadrži finansijske ekstenzije Authenticode(tm) niti im udovoljava.
Certifikat nedostaje ili ima praznu vrednost za neko važno polje, kao što je ime subjekta ili izdavaoca.
Certifikat nema svojstvo koje upućuje na privatni ključ.
Certifikat nije u bazi podataka servera za opoziv.
Certifikat nije važeći za zahtevanu upotrebu.
Certifikat nije važeći za zahtevanu upotrebu.
Certifikat pametne kartice koji se koristi za potvrdu identiteta je istekao. Obratite se administratoru sistema.
Certifikat pametne kartice koji se koristi za potvrdu identiteta nije bio pouzdan. Obratite se administratoru sistema.
Certifikat pametne kartice korišćen za potvrdu identiteta je opozvan. Obratite se administratoru sistema. Dodatne informacije možda postoje u evidenciji događaja.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore