Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z č š

Bafer je premali
Bafer je premali.
Bafer obezbeđen za funkciju nije dovoljan da bi sadržao vraćene podatke. Povećajte veličinu bafera pre nego što ponovo pokrenete funkciju.
Bafer prosleđen operaciji PushTransaction ili operaciji PullTransaction nije važećeg formata.
Bafer za prijem povratnih podataka je premali za povratne podatke.
Bafer za raspoređivanje korisnika/jezgra je prekoračen.
Baferi obezbeđeni za funkciju su premali.
Barem jedan interfejs mora biti obeležen sa „u redosledu“ da bi bila kreirana instanca komponente u redu čekanja uz moniker „redosled“
Baza kodova grešaka pri kodiranju/dekodiranju ASN1 certifikata. ASN1 vrednosti greške su pomerene za CRYPT_E_ASN1_ERROR.
Baza kodova grešaka pri kodiranju/dekodiranju OSS certifikata Pogledajte asn1code.h za definiciju OSS grešaka u izvršavanju. Vrednosti OSS grešaka su pomerene za CRYPT_E_OSS_ERROR.
Baza podataka autoriteta lokalne bezbednosti sadrži unutrašnju nedoslednost.
Baza podataka je izvan skladišta verzije.
Baza podataka je puna.
Baza podataka registratora konfiguracije je oštećena.
Baza podataka SAM na Windows Serveru u velikoj meri nije sinhronizovana sa kopijom na kontroleru domena. Potrebna je potpuna sinhronizacija.
Baza podataka usluga je zaključana.
Bezbedna veza je neophodna za ovaj zahtev.
Bezbednosna baza podataka na serveru nema nalog računara za odnos poverenja ove radne stanice.
Bezbednosna operacija nije uspela u radnom okruženju Windows Veb usluga.
Bezbednosne usluge planera zadataka su dostupne samo u operativnom sistemu Windows NT.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore