Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in српски језик (Serbian) starting with special characters

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z č š

$Txf direktorijum mora biti prazan da bi ova operacija uspela.
%1 je 16-bitna aplikacija. Nemate dozvole da izvršavate 16-bitne aplikacije. Proverite dozvole sa administratorom sistema.
%1 nije važeća Win32 aplikacija.
%1 već postoji.
{Adapter koji LUID navodi nije pronađen} DWM ne može da pronađe adapter koji navodi LUID.
{DWM ne stavlja predstave za navedeni prozor u red za čekanje} Navedeni prozor trenutno ne koristi predstave u redosledu.
{Fatalni izlaz iz aplikacije} %hs
{Greška aplikacije} Aplikacija nije mogla da se ispravno pokrene (0x%lx). Kliknite na dugme „U redu“ da biste zatvorili aplikaciju.
{Greška aplikacije} Izuzetak %s (0x
{Greška datoteke registratora} Registrator ne može da učita košnicu (datoteku): „%hs“ ili njenu evidenciju ili alternativnu datoteku. Ona je oštećena, odsutna ili nije upisiva.
{Greška prilikom povezivanja sa primarnim prenosom} Postojao je pokušaj povezivanja sa udaljenim serverom %hs na primarnom prenosu, ali veza nije uspela. Računar JE mogao da se poveže sa sekundarnim prenosom.
{Izlaz iz aplikacije pritiskom na tastere CTRL+C} Aplikacija je prekinuta kao posledica pritiska na tastere CTRL+C.
{IZUZETAK} Aplikacija u realnom režimu je izdala instrukciju sa pokretnim zarezom, a hardver sa pokretnim zarezom nije prisutan.
{IZUZETAK} Više grešaka sa pokretnim zarezom.
{IZUZETAK} Više prekida pokretnog zareza.
{Košnica registratora je spasena} Košnica registratora (datoteka): „%hs“ je bila oštećena i spasena je. Moguće je da su neki podaci izgubljeni.
{Medijum je promenjen} Moguće je da je medijum promenjen.
{Minimum virtuelne memorije je prenizak} Sistemu ponestaje virtuelne memorije. Windows povećava veličinu datoteke virtuelne memorije. Moguće je da će tokom ovog procesa memorijski zahtevi za neke aplikacije biti odbijeni. Za više informacija pogledajte Pomoć.
{Modul za ispravljanje grešaka u jezgru se aktivirao} Prekid je aktivirao sistemski modul za ispravljanje grešaka.
{Nadgledanje nije uspelo} Pokušaj generisanja bezbednosnog nadgledanja nije uspeo.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Japanese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Japanese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore