Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak)

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

{Nedostatok voľného miesta v databáze Registry} Systém dosiahol maximálnu veľkosť povolenú pre systémovú časť databázy Registry. Ďalšie žiadosti o uloženie sa budú ignorovať.
{Neočakávaná chyba v procese DebugActiveProcess} Pri spracovaní požiadavky rozhrania API pre proces DebugActiveProcess sa vyskytla neočakávaná chyba. Môžete kliknúť na tlačidlo OK a proces sa ukončí, alebo môžete chybu ignorovať kliknutím na tlačidlo Zrušiť.
{Neplatný aktuálny adresár} Proces nemôže prejsť na spustenie aktuálneho adresára %hs. Ak chcete nastaviť aktuálny adresár na hodnotu %hs, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete skončiť, kliknite na tlačidlo ZRUŠIŤ.
{Neplatný vstupný bod knižnice} Knižnica DLL %hs nie je správne zapísaná. Ukazovateľ zásobníka zostal v nekonzistentnom stave. Vstupný bod je nutné uvádzať ako WINAPI alebo STDCALL. Ak chcete zrušiť načítanie knižnice DLL, vyberte možnosť ÁNO. Ak chcete pokračovať, vyberte možnosť NIE, vystavujete sa však riziku, že aplikácia nebude pracovať správne.
{Neplatný vstupný bod služby spätného volania} Služba %hs nie je správne zapísaná. Ukazovateľ zásobníka zostal v nekonzistentnom stave. Vstupný bod spätného volania je nutné uvádzať ako WINAPI alebo STDCALL. Kliknutím na tlačidlo OK zabezpečíte, že služba bude pokračovať v činnosti, ale spracovanie nemusí byť správne.
{Nepodarilo sa vytvoriť stránkovací súbor} Vytvorenie stránkovacieho súboru %hs zlyhalo (%lx). Požadovaná veľkosť bola %ld.
{Nepovolené premiestnenie systémovej knižnice DLL} Umiestnenie systémovej knižnice DLL %hs v pamäti sa zmenilo. Aplikácia nebude pracovať správne. Knižnica DLL %hs obsadila rozsah adries vyhradený pre knižnice DLL systému Windows, a preto sa jej umiestnenie zmenilo. Obráťte sa na dodávateľa knižnice DLL a požiadajte ho o poskytnutie novej knižnice DLL.
{Neúspešný audit} Pokus o vygenerovanie zabezpečovacieho auditu zlyhal.
{Nezhodná odpoveď na správu} Vykonal sa pokus o odpoveď na správu LPC, ale vlákno určené identifikáciou klienta v správe nečakalo na túto správu.
{Nezhodné typy počítačov} Súbor obrazu %hs je platný, ale je určený pre iný typ počítača, než je aktuálny počítač.
{Nezhodné typy počítačov} Súbor obrazu %hs je platný, ale je určený pre iný typ počítača, než je aktuálny počítač. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo OK. Ak nechcete načítať knižnicu DLL, kliknite na tlačidlo ZRUŠIŤ.
{Objekt existuje} Vykonal sa pokus o vytvorenie objektu a názov objektu už existoval.
{Obraz premiestnený} Súbor obrazu sa nedá priradiť k adrese zadanej v súbore. V tomto obraze je nutné vykonať lokálne opravy.
{Oneskorený zápis zlyhal.} Systému Windows sa nepodarilo uložiť všetky údaje zo súboru %hs. Údaje sa stratili. Táto chyba môže byť spôsobená problémami so sieťovým pripojením. Pokúste sa tento súbor uložiť na iné miesto.
{Oneskorený zápis zlyhal} Systému Windows sa nepodarilo uložiť všetky údaje pre súbor %hs. Údaje sú stratené. Túto chybu môže spôsobiť zlyhanie hardvéru počítača alebo sieťového pripojenia. Skúste uložiť tento súbor na iné miesto.
{Oneskorený zápis zlyhal} Systému Windows sa nepodarilo uložiť všetky údaje zo súboru %hs. Údaje sa stratili. Túto chybu vrátil server, na ktorom je súbor uložený. Pokúste sa tento súbor uložiť na iné umiestnenie.
{Oneskorený zápis zlyhal} Systému Windows sa nepodarilo uložiť všetky údaje zo súboru %hs. Údaje sa stratili. Túto chybu môže spôsobovať odstránenie zariadenia alebo ochrana média proti zápisu.
{Oprávnenie zlyhalo} Vstupno-výstupné povolenia procesu sa nedajú zmeniť.
{Ovládač zobrazovacieho zariadenia prestal reagovať} Ovládač zobrazovacieho zariadenia %hs prestal správne pracovať. Uložte svoju prácu a reštartujte systém, čím sa obnoví plná funkčnosť zobrazovacieho zariadenia. Po ďalšom reštartovaní počítača sa zobrazí dialógové okno, z ktorého môžete odovzdať údaje o tomto zlyhaní spoločnosti Microsoft.
{Oznámenie o uplynutí skúšobnej doby systému Windows} Platnosť tejto skúšobnej verzie systému Windows uplynula. Systém sa automaticky vypne o jednu hodinu. Ak chcete obnoviť prístupnosť tejto inštalácie systému Windows, inovujte ju pomocou verzie tohto produktu distribuovanej s licenciou.

Other languages

العربية (Arabic) български език (Bulgarian) Čeština (Czech) Danks (Danish) Deutsch (German) Ελληνικά (Greek) Español (Spanish) eesti keel (Estonian) Suomi (Finnish) Français (French) עברית (Hebrew) hrvatski (Croatian) Magyar (Hungarian) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) lietuvių kalba (Lithuanian) latviešu valoda (Latvian) Norsk (Bokmål) (Norwegian) Nederlands (Dutch) Polski (Polish) Português (Brasil) (Portuguese) Português (Portuguese) română (Romanian) Русский (Russian) slovenčina (Slovak) slovenščina (Slovene) српски језик (Serbian) Svenska (Swedish) ไทย (Thai) Türkçe (Turkish) Українська (Ukrainian) 中文(简体) Chinese (Simplified) 中文(繁體)Chinese (Traditional)


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Italian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Italian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore