Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with z

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x Z ú č ď š ž

Z aktuálneho stavu priradenia zabezpečenia nie je možné vykonať volanie.
Z databázy Registry sa nedá prečítať položka
Z dôvodov zabezpečenia musí byť operácia spustená na cieľovom radiči domény.
Z dôvodov zabezpečenia nie je povolené replikovať atribút do globálneho katalógu.
Z dôvodov zabezpečenia sa na zdrojovom radiči domény požaduje systém NT4SP4 alebo novší.
Z dôvodu konfliktu nebolo možné pridať rozsah do zoznamu rozsahov.
Z dôvodu nedostatku prostriedkov sa vyskytla chyba.
Z dôvodu odmietnutia prístupu k pracovnej ploche nie je možné zobraziť obsah.
Z dôvodu priepustnosti pracovnej plochy nie je k dispozícii žiadny obsah na zobrazenie.
Z dynamickej relácie nie je možné vykonať volanie.
Z explicitnej transakcie nie je možné vykonať volanie.
Z koncového bodu sa prijala správa obsahujúca chybu.
Z modulu TPM (Trusted Platform Module) a z kódu PIN nie je možné získať šifrovací kľúč šifrovania BitLocker.
Z modulu TPM (Trusted Platform Module) nie je možné získať šifrovací kľúč šifrovania BitLocker.
Z operácie so soketom bola vynechaná požadovaná adresa.
Z pamäte nie je možné odstrániť žiadne prostriedky.
Z prístupového tokenu sa nedajú získať informácie o používateľovi.
Z radiča domény nebolo možné prečítať informácie o konfigurácii, pretože buď je počítač mimo prevádzky, alebo bol odmietnutý prístup.
Z transakcie určenej iba na čítanie nie je možné vykonať volanie.
Za výrazom môže nasledovať len zmena operácie rozsahu, ak je jej výsledkom množina uzlov a nie je už súčasťou inej zmeny operácie rozsahu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore