Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with v

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u V x z ú č ď š ž

V adresári služby Active Directory sa nenašiel žiadny objekt inštalačných údajov softvéru.
V adresári služby Active Directory sa nenašli žiadne inštalačné údaje softvéru.
V adresárovej službe chýbajú povinné informácie o konfigurácii a služba nemôže určiť vlastníctvo rol plávajúcej operácie typu single-master.
V aktuálnej medzipamäti príkazov nie je možné použiť uzamknuté vyhradenie.
V databáze lokálnej autority zabezpečenia je vnútorný nesúlad.
V databáze registra modulu COM+ sa nenašla verzia schémy určená na migráciu.
V databáze zabezpečenia programu Plánovač úloh sa pre uvedenú úlohu nenašli žiadne údaje konta.
V denníku klastra sa nenašiel žiadny kontrolný záznam.
V doméne sa nenašiel zapisovateľný radič domény.
V hierarchii dedičnosti je duplicitné ID.
V inštalačných údajoch softvéru v adresári služby Active Directory sa nenašlo CLSID.
V inštalačných údajoch softvéru v adresári služby Active Directory sa vyskytla chyba.
V jednotke nie je správna disketa. Vložte %2 (sériové číslo zväzku: %3) do jednotky %1.
V jednotke nie je žiadne médium.
V klastri je povolená iba jedna inštancia tohto typu prostriedku.
V klastri sú nakonfigurované prostriedky zdieľaných zväzkov. Na zaistenie úspešného vykonania operácie je nutné premiestniť tieto prostriedky do dostupného ukladacieho priestoru.
V knižnici pások je čistiaca kazeta.
V koncovom bode sieťového prenosu vo vzdialenom systéme nepracuje žiadna služba.
V konverzácii DDE nie je na rovnakom kanále druhé odchádzajúce volanie.
V manifeste chýba požadovaná špecifikácia predvoleného priestoru názvov pre prvok zostavy.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Russian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Russian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore