Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with u

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t U v x z ú č ď š ž

Určený súbor na karte Smart Card neexistuje.
Určitý parameter je neplatný a nemôže byť zaradený ani vyradený.
Určitý počet protektorov kľúčov šifrovania BitLocker je povinný. Nemôžete odstrániť posledný kľúč na tejto jednotke.
Určuje, že dve úrovne revízie nie sú kompatibilné.
Určujúci adaptér v prepojenej konfigurácii zatiaľ nebol enumerovaný.
Uvádzaná zostava sa nedá nájsť.
Uvedené zariadenie požaduje v dôsledku hardvérových chýb opätovnú inicializáciu.
Uvedený cieľový element už obsahuje médium.
Uvedený element je súčasťou časopisu, ktorý nie je k dispozícii.
Uvedený element neexistuje.
Uvedený zdrojový element neobsahuje žiadne médium.
Uzamknutie bolo narušené.
Uzol je záznam DNAME DNS.
Uzol je záznam DNS typu CNAME.
Už existuje čakajúca požiadavka na upozornenia. Pred vyžiadaním ďalších upozornení počkajte na vrátenie existujúcej požiadavky.
Už je nainštalovaná iná verzia produktu. Inštaláciu tejto verzie nemožno dokončiť. Ak chcete existujúcu verziu produktu nakonfigurovať alebo odstrániť, použite ovládací panel Pridať alebo odstrániť programy.
Už nie je viac lokálnych zariadení.
Už nie sú k dispozícii žiadne interné identifikátory súboru.
Už nie sú žiadne vstupy, ktoré by sa dali vrátiť.
Už prebieha iná operácia požadujúca výhradný prístup k PDC FSMO.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Greek client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Greek error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore