Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with u

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t U v x z ú č ď š ž

Udalosť nemohla vyvolať žiadnych odberateľov.
Uchovanie potvrdenia alebo prerušenia nie je podporované.
Ukazovateľ na vrátené umiestnenie popisovača mal hodnotu NULL alebo bol neplatný.
Ukladací podsystém virtualizácie vygeneroval chybu.
Ukladací priestor poverení používaný na uloženie poverení je plný.
Ukladací priestor sa od posledného pokusu zmenil.
Ukladací priestor súčastí bol poškodený.
Ukladanie jedinej inštancie nie je na tomto zväzku k dispozícii.
Ukončovaný proces neobsahuje žiadne vlákna, ktoré by bolo potrebné ukončiť.
Uloženie alebo načítanie typu súboru bolo zablokované.
Umiestnenie poskytovateľa údajov služby WMI sa nepodarilo nájsť.
Univerzálna skupina nemôže mať ako člena lokálnu skupinu.
Univerzálny jedinečný identifikátor objektu (UUID) je nulový UUID.
Univerzálny jednoznačný identifikátor objektu (UUID) sa nepodarilo nájsť.
Univerzálny jednoznačný identifikátor objektu (UUID) už bol zaregistrovaný.
Univerzálny jednoznačný identifikátor reťazca (UUID) nie je platný.
Uplynul časový limit vyjednávania.
Upozornenia podstromov sú podporované len hlavičkami kontextu pomenovania.
Upozornenia sa nedajú vytvoriť v pamäťovom bloku, pretože sa používa.
Určený adresár v karte Smart Card neexistuje.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore