Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s T u v x z ú č ď š ž

Tabuľka nezačína na hranici dlhého slova.
Tabuľka obsahuje duplicitné značky alebo značky, ktoré nie sú zoradené podľa abecedy.
Tabuľka politiky rozlišovania názvov je poškodená. Rozlišovanie názvov DNS bude zlyhávať, kým sa neopraví. Kontaktujte správcu siete.
Tabuľka posunov obsahuje nesprávne hodnoty.
Tabuľka volaní procedúr je neplatná.
Takýto hostiteľ nie je bezpečne známy.
Takýto názov lokálneho zariadenia už bol použitý.
Táto adresa nie je pre prostriedok adresy protokolu IPv6. Vyžaduje sa globálna adresa protokolu IPv6, ktorá musí zodpovedať sieti klastrov. Adresy kompatibility nie sú povolené.
Táto akcia je platná len pre aktuálne nainštalované produkty.
Táto aplikácia nepodporuje aktuálnu operáciu na symbolických prepojeniach.
Táto funkcia je platná len pre základnú oblasť
Táto funkcia nemôže nájsť zobrazovacie zariadenie GDI zodpovedajúce zadanému názvu zobrazovacieho zariadenia GDI.
Táto funkcia nepodporuje zrkadlené zobrazovacie zariadenia GDI, pretože k týmto zariadeniam nie sú priradené žiadne fyzické monitory.
Táto funkcia nie je implementovaná.
Táto funkcia nie je v tomto systéme podporovaná.
Táto funkcia zlyhala, pretože jej bol odovzdaný neplatný popisovač monitora.
Táto implementácia filtra nepodporuje tento operátor.
Táto inštalácia je zakázaná systémovou politikou. Obráťte sa na správcu systému.
Táto jednotka bola zašifrovaná pomocou verzie šifrovania jednotiek BitLocker, ktorá je súčasťou systémov Windows Vista a Windows Server 2008 a ktorá nepodporuje organizačné identifikátory. Ak chcete zadať organizačné identifikátory pre túto jednotku, inovujte šifrovanie jednotky na najnovšiu verziu pomocou príkazu manage-bde -upgrade.
Táto jednotka je zamknutá šifrovaním jednotiek BitLocker. Jednotku musíte odomknúť pomocou okna Ovládací panel.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore