Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with s

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r S t u v x z ú č ď š ž

S čistiacou kazetou bol vykonaný maximálny počet čistení jednotiek.
S touto skupinou alebo týmto prostriedkom nie je možné priamo manipulovať. Ak chcete vykonať požadovanú operáciu, použite zdieľané rozhrania API zväzku.
SEC_E_NO_KERB_KEY
Segment je uzamknutý a nedá sa znovu vyhradiť.
Segment už bol odomknutý.
Segment už bol zahodený a nedá sa zamknúť.
Sekcia inštalácie rozhrania v súbore INF je neplatná.
Sekcia inštalácie služieb v súbore INF je neplatná.
Sekundárna zóna DNS vyžaduje hlavnú adresu IP.
Sekvencia protokolu RPC nie je podporovaná.
Semafor je nastavený a nedá sa zavrieť.
Semafor sa nedá znovu nastaviť.
Sériová vstupno-výstupná operácia skončila ďalším zápisom na sériový port. (Hodnota IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie je nula.)
Sériová vstupno-výstupná operácia skončila, pretože časový limit uplynul. (Hodnota IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie je nula.)
Server (volaný) nemôže vyradiť údaje parametrov - málo pamäte, atď.
Server (volaný) nemôže zozbierať vrátené údaje - málo pamäte, atď.
Server DNS dostal nesprávny kľúč.
Server DNS našiel odkazy na koreňové servery, tie však nie sú konzistentné na všetkých adaptéroch.
Server DNS nenašiel množinu odkazov na koreňové servery.
Server DNS nevytvárajúci alebo nečítajúci zavádzací súbor adresárovej služby integroval zónu DNS.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Arabic client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Arabic error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore