Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p R s t u v x z ú č ď š ž

Radič domény so zadaným názvom už existuje.
Recyklovaný proces nie je možné pozastaviť.
Referenčné informácie o replikácii pre cieľový server neexistujú.
Referenčné informácie o replikácii pre cieľový server už existujú.
Registrácia údajového bloku služby WMI zlyhala pre jednu z podtried MSMonitorClass služby WMI.
Registračné údaje služby WMI nie sú platné.
Registračné údaje tohto rozhrania sú nekonzistentné alebo neúplné.
Registračné údaje tohto servera sú nekonzistentné alebo neúplné.
Registračný súbor je poškodený
Registrovaná súprava kľúčov je neplatná.
Registrovaný jazyk MSXML nepodporuje overovanie platnosti.
Registrovaný typ poskytovateľa je neplatný.
Relácia bola zrušená.
Relácia bola zrušená.
Relácia vzdialeného prístupu bola prerušená.
Replikácia s partnerom bez konfigurácie nie je povolená.
Replikačný systém zistil vnútornú chybu.
Reťaz prepojených adaptérov nie je možné spustiť z dôvodu neznámej chyby.
Reťazec certifikátov bol spracovaný správne, ale niektorý z certifikátov certifikačnej autority je poskytovateľom politiky považovaný za nedôveryhodný.
Reťazec dôveryhodného používateľa sa nedá konvertovať zo širokých znakov na viacbajtové znaky.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Spanish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Spanish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore