Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P r s t u v x z ú č ď š ž

Paket sa má vyradiť – nemá sa odoslať žiadny kód ICMP.
Pamäť je zamknutá.
Pamäťou mapovaný vstup-výstup pre tento rozsah stránok už neexistuje. Problém sa môže vyriešiť reštartovaním virtuálneho počítača. Ak problém pretrváva, skúste reštartovať fyzický počítač.
Pamäťový blok pre ovládač infraštruktúry virtualizácie je už priradený frontu správ.
Pamäťový blok pre ovládač infraštruktúry virtualizácie sa nedá vytvoriť, pretože požadovaný počet stránok prekročil limit. Problém sa môže vyriešiť reštartovaním virtuálneho počítača. Ak problém pretrváva, skúste reštartovať fyzický počítač.
Pamäťový blok pre ovládač infraštruktúry virtualizácie sa stále používa a nedá odstrániť.
Panel deja je aktuálne v pláne.
Panel deja sa neprehráva.
Parameter HDCP System Renewability Message odovzdaný tejto funkcii nevyhovuje časti 5 špecifikácie HDCP 1.1.
Parameter konfigurácie adresára sa v databáze Registry nenašiel.
Parameter nie je voliteľný.
Parameter objektu zariadenia buď nie je platným objektom zariadenia, alebo nie je pripojený k zväzku, ktorý určuje názov súboru.
Parameter odovzdaný funkcii režimu runtime C je nesprávny.
Parameter režimu je nesprávny. Môže ísť napríklad o parameter capArea alebo subCapArea funkcie TPM_GetCapability, parameter physicalPresence funkcie TPM_PhysicalPresence alebo parameter migrationType funkcie TPM_CreateMigrationBlob.
Parameter sa nenašiel.
Parameter súpravy kľúčov je neplatný.
Parameter tdSize štruktúry DVTARGETDEVICE je neplatný
Parameter, ktorý by mal byť vo vlastníctve tohto objektu, je vo vlastníctve iného objektu.
Parametre hlavného režimu sú pre tento rýchly režim neplatné.
Parametre kľúča sa nedajú nastaviť, pretože poskytovateľ kryptografických služieb používa pevné parametre.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore