Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p r s t u v x z ú č ď š ž

O objekte presúvanom medzi doménami je známe, že bol odstránený cieľovým serverom. Zdrojový server neobsahuje najnovšiu verziu zdrojového objektu.
Obdobia platnosti reťazca certifikátov nie sú správne vnorené.
Obdobie obnovenia šablóny certifikátu je dlhšie než obdobie platnosti certifikátu. Mali by ste znova nakonfigurovať šablónu alebo obnoviť certifikát certifikačnej autority.
Objekt (súbor, prúd, prepojenie) zodpovedajúci popisovaču bol odstránený vrátením zmien na uložený bod transakcie.
Objekt adresára sa nenašiel.
Objekt alebo vlastnosť sa nenašli.
Objekt alebo vlastnosť už existujú.
Objekt BLOB kontextu je neplatný.
Objekt BLOB NV_LoadKey vyžaduje overenie vlastníka aj objektu BLOB.
Objekt bol uvoľnený
Objekt DSA nemožno odstrániť.
Objekt DSA sa nepodarilo nájsť.
Objekt IAccessControl rozhrania COM nie je inicializovaný.
Objekt importu pre transakciu sa nenašiel.
Objekt inštalačných údajov softvéru už v adresári služby Active Directory existuje.
Objekt IP Path nie je v stave, v ktorom sa dá znížiť záťaž.
Objekt je buď neplatným objektom úlohy, alebo nie je vôbec objektom úlohy.
Objekt je list stromovej štruktúry.
Objekt je statický; operácia nie je povolená
Objekt je už zaregistrovaný


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore