Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p r s t u v x z ú č ď š ž

Na opačnom konci presmerovania neprebieha žiaden proces.
Na páske bol dosiahnutý koniec množiny súborov.
Na páske bola dosiahnutá značka súboru.
Na páske sa nenachádza viac údajov.
Na potvrdenie aktuálnych vlastností zhromažďovania množín údajov sa vyžaduje konto používateľa.
Na pozícii %1!d! sa vyskytla syntaktická chyba.
Na prihlásenie k tejto relácii nemáte správnu úroveň šifrovania.
Na SA protokolu IPsec bol prijatý paket, ktorý nezodpovedá charakteristike paketu.
Na SA protokolu IPsec sa prijal paket, ktorého platnosť uplynula.
Na serveri nie je dostatok miesta pre uloženie súboru, ktorý čaká na vytlačenie.
Na serveri RPC nie je možné zaregistrovať žiadny overovací balík.
Na serveri RPC sa vyskytlo pretečenie v pohyblivej rádovej čiarke.
Na serveri RPC sa vyskytlo podtečenie v pohyblivej rádovej čiarke.
Na serveri sa taký objekt nenachádza.
Na sieti sa vyskytla chyba zápisu.
Na splnenie požiadavky nebol dostatok pamäte.
Na spracovanie správy nie je pre ovládač infraštruktúry virtualizácie k dispozícii žiadny popisovač. Problém sa môže vyriešiť reštartovaním virtuálneho počítača. Ak problém pretrváva, skúste reštartovať fyzický počítač.
Na spracovanie tohto príkazu nie je k dispozícii dostatočná kvóta.
Na spustenie zhromažďovania množín údajov nie je dostatok voľného miesta.
Na tento objekt odkazujú iné objekty, a preto ho nie je možné odstrániť.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore