Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p r s t u v x z ú č ď š ž

Na cieľovej multibajtovej kódovej stránke neexistuje žiadne priradenie pre znak Unicode.
Na dešifrovanie tohto šifrovaného súboru sa vyžaduje novší systém.
Na diskete sa nenašlo žiadne číslo ID adresnej značky.
Na disku nie je dostatok požadovaného miesta pre vytváranie denníkov.
Na dokončenie operácie nie je dostatok pamäte vo fonde hypervízora.
Na dokončenie operácie nie je k dispozícii dostatok videopamäte.
Na dokončenie požadovanej operácie nie je dostatočné napájanie.
Na dokončenie požadovanej operácie potrebuje ovládač väčší priestor medzipamäte DMA.
Na dokončenie požadovanej služby nie je dostatočná kvóta.
Na dokončenie požadovanej služby nie je dostatočná kvóta.
Na dokončenie tejto operácie je nutné, aby bola jednotka úplne dešifrovaná.
Na dokončenie tejto operácie nie je dostatok prostriedkov.
Na identifikáciu príčiny zlyhania nie je dostatok informácií.
Na jednotke neexistujú žiadne protektory kľúča na vykonanie hardvérového testu.
Na karte Smart Card neexistuje požadovaný kontajner kľúča.
Na načítanie kľúča nie je k dispozícii žiaden priestor.
Na niektorých uzloch v klastri sa používa verzia systému Windows, ktorá túto operáciu nepodporuje.
Na objekte bez priradeného zabezpečenia sa nedá vykonať zabezpečovacia operácia.
Na odoslanie správy nebolo zadaných dostatok medzipamätí.
Na opačnom konci presmerovania je spustený proces.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Italian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Italian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore