Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with m

+ a b c d e f g h i j k l M n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Medzipamäť pre príjem PCI bola príliš malá.
Medzipamäť pre údaje je pre vrátené údaje príliš malá.
Medzipamäť príkazov neobsahuje dostatok údajov na uspokojenie požiadavky.
Medzipamäť príkazov nie je v správnom stave.
Medzipamäť špecifická pre poskytovateľa služby QOS je neplatná.
Medzipamäť zadaná pre funkciu bola nedostatočná pre uloženie vrátených údajov. Zväčšite veľkosť medzipamäte predtým, ako znova spustíte túto funkciu.
Medzipamäť zaraďovania používateľov alebo jadra systému pretiekla.
Medzipamäte funkcie sú príliš malé.
Medzipamäte funkcie sú príliš malé.
Medzipamäte zaraďovania používateľov denníkovej služby sú vyčerpané.
Mechanizmus členstiev požiadal o vypnutie služby klastra na tomto uzle.
Metaúdaje izolácie aplikácie pre tento proces alebo vlákno boli poškodené.
Metaúdaje správcu prostriedkov sú poškodené. Správca prostriedkov nebude funkčný.
Metaúdaje šifrovania BitLocker pre šifrovanú jednotku nie sú platné. Ak chcete obnoviť prístup k jednotke, môžete sa pokúsiť o jej opravu.
Metaúdaje šifrovania BitLocker pre zašifrovanú jednotku nemôžu byť aktualizované, pretože jednotka bola zamknutá na aktualizáciu iným procesom. Vyskúšajte znova tento proces.
Metaúdaje vydavateľa sa v prostriedku nenašli.
Metóda IOPMVideoOutput::Configure nemôže zapnúť zabezpečenie HDCP, pretože hardvér zabezpečenia HDCP zobrazovacieho adaptéra už používajú iné fyzické výstupy.
Metóda IOPMVideoOutput::Configure nemôže zapnúť zadanú technológiu ochrany výstupu, pretože rozlíšenie obrazovky výstupu je príliš vysoké.
Metóda IOPMVideoOutput::COPPCompatibleGetInformation alebo IOPMVideoOutput::Configure zlyhala, pretože ovládač zobrazovacieho zariadenia nepodporuje identifikátory GUID OPM_GET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING a OPM_SET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING.
Metóda IOPMVideoOutput::COPPCompatibleGetInformation, IOPMVideoOutput::GetInformation alebo IOPMVideoOutput::Configure zlyhala. Táto chyba sa vracia v prípade, ak sa volajúca funkcia pokúsi použiť príkaz špecifický pre COPP, keď má obrazový výstup len sémantiku OPM.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore