Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with m

+ a b c d e f g h i j k l M n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Manifest aplikácie obsahuje odkaz na závislú zostavu, ktorá nie je nainštalovaná.
Manifest má pre prvok zostavy zadaný predvolený priestor názov, ale jeho hodnota nie je "urn:schemas-microsoft-com:asm.v1".
Manifest obsahuje atribút na identifikáciu zostavy, ktorá nie je platná.
Manifest obsahuje odkaz na neplatný identifikátor URI.
Manifest politiky obsahuje syntaktické chyby.
Manifest RC je poškodený. Obsahuje neplatné údaje, jeho verzia nie je podporovaná alebo neobsahuje požadovanú položku.
Manifest RC má neplatný názov koncovej položky.
Manifest RC má neplatný názov kultúry.
Manifest zostavy použitý aplikáciou má odkaz na závislú zostavu, ktoré nie je nainštalovaná.
Maska siete je neplatná.
Maximálny počet tajomstiev, ktoré môžu byť uložené v jednom systéme, bol prekročený.
Maximálny počet volaní je príliš nízky.
Médium je chránené proti zápisu.
Médium je momentálne v knižnici, ktorá je offline. Operáciu je možné vykonať len v prípade, že knižnica je online.
Médium nie je kompatibilné so zariadením alebo fondom médií.
Médium nie je pripojené, alebo nie je pripravené na používanie.
Médium sa nedá odstrániť.
Medzi tabuľkami je príliš mnoho výplňových bajtov, alebo sú výplňové bajty nenulové.
Medzipamäť ASN1 pretiekla.
Medzipamäť pre funkciu PushTransaction alebo PullTransaction nemá platný formát.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Danish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Danish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore