Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

K denníku boli pripojené záznamy alebo boli vykonané zmeny rezervácie, no denník sa nepodarilo vyprázdniť.
K dispozícii je viacej údajov.
K dispozícii nie je viac údajov.
K dispozícii nie je viac údajov.
K dispozícii nie je žiadna politika výmeny kľúčov cez Internet definovaná pre hlavný režim.
K dispozícii nie je žiadny kontext zabezpečenia klastra.
K dispozícii nie je žiadny server so zdieľanými súbormi
K dispozícii nie sú žiadne sieťové adaptéry.
K dispozícii nie sú žiadne voľné výstupné medzipamäte.
K dispozícii už nie je viac identifikátorov lokálnych používateľov (LUID).
K šifrovaniu jednotiek nemôže dôjsť počas zapnutia ladenia. Ak chcete vypnúť ladenie zavedenia, použite nástroj príkazového riadka bcdedit.
K tomuto programu alebo dynamicky pripojovanému modulu je pripojených príliš veľa dynamických pripojovaných modulov.
K volaniu nie je priradený žiadny kontext. Toto sa môže stať pri niektorých vlastných zaradených volaniach a na strane klienta volania.
K zadanému cieľu zobrazovania obrazu nie je pripojený žiadny monitor.
K zadanému podriadenému zariadeniu zobrazovacieho adaptéra je už pripojené externé zariadenie.
K zadanému súboru už je priradený identifikátor GUID oznámenia.
Kanál v indexe %1!d! dotazu sa nedá otvoriť.
Kapacita používateľskej medzipamäte je príliš nízka.
Karta nie je prístupná, pretože bol dosiahnutý maximálny počet pokusov o opätovné zadanie kódu PIN.
Karta nie je prístupná, pretože bol zadaný nesprávny kód PIN.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore