Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with j

+ a b c d e f g h i J k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Jazyk inštalačného balíka nie je systémom podporovaný.
Je nutné načítať súbor DLL.
Je nutné zadať atribút triedy objektu.
Je nutné zväčšiť veľkosť poľa bloku. Po zväčšení poľa zopakujte transakciu.
Je potrebná sekundárna adresa IP.
Jeden z identifikátorov zabezpečenia poskytnutých používateľom je neplatný.
Jeden z inštalátorov pre toto zariadenie momentálne nemôže vykonať inštaláciu.
Jeden z reťazcov dôveryhodného používateľa poskytnutých používateľom nezodpovedá syntaxe <Doména>\<Meno>, pričom to nebol to reťazec *.
Jeden z vkladaných alebo aktualizovaných objektov nepatrí medzi do platnej nadradenej kolekcie.
Jeden zo súborov databázy Registry bolo potrebné obnoviť pomocou denníka alebo náhradnej kópie. Obnovenie bolo úspešné.
Jeden zo zadaných objektov sa nenašiel.
Jedine agentom DSA konfigurovaným ako globálne katalógové servery by malo byť povolené ponechať si rolu hlavného názvového servera domén schémy FSMO. (Platí len pre servery Windows 2000.)
Jednoduchý inštalátor SMI zlyhal počas nastavenia alebo údržby.
Jednotka a médium nie sú kompatibilné, alebo existujú v rôznych knižniciach.
Jednotka je príliš malá na použitie ochrany šifrovaním jednotiek BitLocker.
Jednotka operačného systému nie je chránená šifrovaním jednotiek BitLocker.
Jednotka SKU sa neposkytuje na základe licencie.
Jednotka, ktorú sa pokúšate zamknúť, nemá k dispozícii žiadne protektory kľúčov na šifrovanie, pretože ochrana šifrovaním BitLocker je aktuálne odstavená. Ak chcete zamknúť túto jednotku, znova zapnite šifrovanie BitLocker.
Jednotku buď nie je možné vyčistiť, alebo jednotka čistenie nepodporuje.
Jednotku nie je možné odomknúť pomocou poskytnutého kľúča. Potvrďte, že ste poskytli správny kľúč, a skúste znova.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore