Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Iba aplikácie COM+ označené ako zaradené do frontu môžu byť vyvolané pomocou procesu moniker front.
ID zadaného cieľa zobrazovania obrazu sa už používa pre iný cieľ v množine.
ID zadaného popisovača monitora sa už používa pre iný popisovač v množine.
ID zadaného režimu sa už používa pre iný režim v množine.
ID zadaného zdroja zobrazovania obrazu sa už používa pre iný zdroj v množine.
Identifikácia funkcie nie je registrovaná.
Identifikácia GUID pre priečinok Active Directory nie je k dispozícii a nemôže sa pridať k alternatívnemu názvu subjektu.
Identifikácia ovládacieho prvku sa nenašla.
Identifikácia požadovanej správy sa nenašla.
Identifikácia prihlasovacej relácie sa už používa.
Identifikácia SID zdrojového objektu už v cieľovom lese existuje.
Identifikácia správcu prostriedku nie je priradená k tejto transakcii alebo správcovi transakcie.
Identifikácia súčasti nie je registrovaná.
Identifikácia zväzku sa nenašla.
Identifikátor CATID neexistuje.
Identifikátor CLSID s rovnakým identifikátorom GUID, aký má nová aplikácia, je už na tomto počítači nainštalovaný
Identifikátor CLSID súčasti chýba, alebo je poškodený
Identifikátor fondu médií nepredstavuje platný fond médií.
Identifikátor jednotky nepredstavuje platnú jednotku.
Identifikátor knižnice nepredstavuje platnú knižnicu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore