Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with h

+ a b c d e f g H i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Hardvér ohlásil neopraviteľnú chybu pamäte.
Hardvérové zariadenie TPM ohlásilo zlyhanie počas vnútorného testovania svojej funkčnosti. Problém skúste odstrániť reštartovaním počítača. Ak problém pretrváva, pravdepodobne bude potrebné vymeniť hardvér TPM alebo základnú dosku.
Hash archivácie kľúča v požiadavke a v odpovedi sa nezhoduje.
Heslo je príliš zložité na to, aby sa dalo konvertovať na heslo LAN Manager. Vrátené heslo LAN Manager predstavuje prázdny reťazec.
Heslo nespĺňa požiadavky na minimálnu dĺžku hesla. Na základe predvoleného nastavenia musí byť dĺžka hesla minimálne 8 znakov. Overte požiadavku na dĺžku hesla v organizácii u svojho správcu systému.
Heslo nespĺňa požiadavky na zložitosť, ktoré nastavil správca systému. Skúste pridať malé a veľké písmená, číslice a symboly.
Heslo nie je možné pridať na jednotku operačného systému.
Heslo používateľa musí byť zmenené pred prvým prihlásením.
Heslo sa nedá aktualizovať. Hodnota zadaná pre nové heslo nevyhovuje požiadavkám domény na dĺžku, zložitosť a históriu hesla.
Heslo sa nedá aktualizovať. Hodnota, ktorú ste zadali ako heslo, je nesprávna.
Heslo sa nedá aktualizovať. Hodnota, ktorú ste zadali pre nové heslo, obsahuje hodnoty, ktoré nie sú pre heslá povolené.
Hlásenie možno použiť len so synchrónnymi operáciami.
Hlásenie z okna, ktoré nie je oknom s rozhraním viacerých dokumentov (MDI), sa nedá spracovať.
Hlavička alebo ukončenie protokolu IPsec v pakete je neplatné.
Hlavička názvového kontextu musí byť bezprostredným podriadeným objektom hlavičky iného názvového kontextu, nie vnútorného uzla.
Hlavná tabuľka obsahuje nesprávnu hodnotu Magic number.
Hlavné meno používateľa UPN nie je k dispozícii a nemôže byť pridané k alternatívnemu názvu predmetu.
Hlavný kľúč na automatické odomknutie nebol k dispozícii z jednotky operačného systému.
Hlavný názov nie je platným názvom MSSTD.
Hlavný názov servera (Server Principal Name - SPN) získaný počas vyjednávania zabezpečenia je poškodený.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Polish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Polish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore