Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Filter hlásení odmietol volanie.
Filter hlásení ohlásil zaneprázdnenie aplikácie.
Filter hlásení zrušil volanie.
Filter hlavného režimu čaká na odstránenie.
Filter musí vyčistiť celý kontext špecifický pre operáciu, pretože sa zo systému odstraňuje skôr, než ovládače nižšej úrovne dokončili operáciu.
Filter nedefinoval popisovač pre túto operáciu.
Filter neexistuje.
Filter nemôže obsahovať viaceré podmienky pre jedno pole.
Filter nie je pripravený na pripojenie k zväzkom, pretože sa ešte nedokončila jeho inicializácia (nebola vyvolaná funkcia FltStartFiltering).
Filter pre upozornenie je príliš zložitý.
Filter prenosu čaká na odstránenie.
Filter teraz k zväzku nepripájajte.
Filter teraz od zväzku neodpájajte.
Firmvéru systému sa nepodarilo zapnúť vymazávanie systémovej pamäte pri reštarte počítača.
Formát koncového bodu nie je platný.
Formát údajov väzby aplikácie je neplatný.
Formát údajov vlastníka pre autorizáciu bol neplatný.
Front správ pre ovládač infraštruktúry virtualizácie je plný a nemôže prijímať nové správy. Problém sa môže vyriešiť reštartovaním virtuálneho počítača. Ak problém pretrváva, skúste reštartovať fyzický počítač.
Front správ pre ovládač infraštruktúry virtualizácie sa zavrel. Problém sa môže vyriešiť reštartovaním virtuálneho počítača. Ak problém pretrváva, skúste reštartovať fyzický počítač.
Front správ s rovnakým názvom už existuje pre ovládač infraštruktúry virtualizácie.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Latvian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Latvian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore