Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Daná oblasť nie je v platnom stave pre uloženie alebo obnovenie.
Daný čas je skorší ako čas do poslednej aktualizácie.
Daný program bol napísaný pre staršiu verziu systému Windows.
Daný zobrazovací adaptér nemá priradeného správcu VidPN.
Databáza je plná.
Databáza nemá dostatok miesta pre ukladanie verzií.
Databáza registra COM+ nebola inicializovaná
Databáza registra modulu COM+ je už spustená.
Databáza registra modulu COM+ nie je otvorená.
Databáza registra modulu COM+ zistila systémovú chybu.
Databáza Registry je poškodená. Nastalo narušenie štruktúry jedného zo súborov, ktoré obsahujú údaje databázy Registry, alebo systémové zobrazenie súboru v pamäti je poškodené, prípadne súbor sa nedá obnoviť, pretože náhradná kópia alebo denník boli poškodené, alebo sa nenašli.
Databáza SAM na serveri so systémom Windows sa podstatne líši od kópie na radiči domény. Je potrebné vykonať úplnú synchronizáciu.
Databáza služby je uzamknutá.
Degradácii tohto radiča domény zabraňujú zapisovateľné názvové kontexty.
Delegovanie je nesprávne.
Denník je zablokovaný, pretože rezervácia spotrebováva väčšinu miesta v denníku. Sprístupnite ďalšie miesto uvoľnením niektorých rezervovaných záznamov.
Denník klastra je poškodený.
Denník klastra prekračuje maximálnu povolenú veľkosť.
Denník kvóra nie je možné vytvoriť ani pripojiť.
Denník pozostáva z viacerých častí. Priamy zápis do fyzického denníka nie je povolený.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Greek client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Greek error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore