Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Certifikát používateľa, ktorý podpísal správu, je neplatný, alebo sa nenašiel.
Certifikát radiča domény používaný na prihlásenie pomocou karty Smart Card bol zrušený. Obráťte sa na správcu systému a poskytnite mu obsah denníka systémových udalostí.
Certifikát sa nenachádza v databáze servera pre zrušenie.
Certifikát sa používa na iný účel ako ten, ktorý určila certifikačná autorita.
Certifikát, ktorý možno použiť len ako koncovú entitu, sa používa ako certifikačná autorita, alebo naopak.
Cesta %1 sa nedá nájsť.
Cesta certifikátov končí testovacím koreňom, ktorý sa podľa aktuálneho nastavenia politiky nepovažuje za dôveryhodný.
Cesta je pridlhá
Cesta k inštalačným údajom softvéru v adresári služby Active Directory nie je správna.
Cesta k súboru je neplatná
Cesta monikera nemôže byť normalizovaná.
Cesta nepatrí do zdieľaného zväzku klastra.
Cesta v sieti sa nenašla.
Cesta zadaná v konfiguračných údajoch spustenia (BCD) pre aplikáciu so zabezpečenou integritou šifrovania jednotiek BitLocker je nesprávna. Skontrolujte a opravte nastavenia BCD a skúste znova.
Cieľ migrácie nie je overený.
Cieľ presunu medzi doménami nie je pre cieľový názvový kontext smerodajný.
Cieľ zníženia zaťaženia kanála presmerovania spracovania nedokáže znížiť zaťaženie pripojenia TCP.
Cieľová doména musí byť v lese.
Cieľová doména musí byť v natívnom režime.
Cieľová relácia nie je kompatibilná s aktuálnou reláciou.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Polish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Polish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore