Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Celková kvóta pre vytvorenie delegovaného vzťahu dôveryhodnosti bola prekročená.
Celočíselná hodnota je mimo povoleného rozsahu.
Certifikačná autorita nepodporuje požadovanú šablónu certifikátu.
Certifikačná reťaz bola vydaná autoritou, ktorá nie je dôveryhodná.
Certifikačnú reťaz sa nepodarilo integrovať do dôveryhodnej koreňovej autority.
Certifikát bol výslovne zrušený vydavateľom.
Certifikát certifikačnej autority obsahuje neplatné údaje.
Certifikát druhej strany neobsahuje verejný kľúč.
Certifikát chýba, alebo nemá zadanú hodnotu v dôležitom poli, ako je napríklad predmet alebo meno vydavateľa.
Certifikát je zrušený.
Certifikát klienta neobsahuje platný názov UPN alebo nezodpovedá názvu klienta v požiadavke na prihlásenie. Obráťte sa na správcu.
Certifikát koreňovej certifikačnej autority sa nedá pridať do lokálneho ukladacieho priestoru.
Certifikát má neplatnú politiku.
Certifikát neobsahuje vlastnosť odkazujúcu na osobný kľúč.
Certifikát nespĺňa alebo neobsahuje finančné rozšírenia Authenticode(tm).
Certifikát nevytvára reťaz na dôveryhodný koreň v politike protokolu IPsec.
Certifikát nie je pre požadované použitie platný.
Certifikát nie je pre požadované použitie platný.
Certifikát obsahuje neznámu príponu, ktorá je označená ako kritická.
Certifikát obsahuje zakódovanú dĺžku, ktorá možne byť nekompatibilná so starším softvérom pre zápis certifikátu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore