Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Balík neobsahuje platné kópie denníka.
Balík riešení problémov neobsahuje požadovaný verifikátor na dokončenie overenia.
Balík riešení problémov nie je možné spustiť v tomto systéme.
Balík riešenia problémov ohlásil informácie o hlavnej príčine bez pridania hlavnej príčiny.
Bez popisovača modulu sa iné než lokálne zavesenie nedá nastaviť.
Bežná inicializácia dynamicky pripojovanej knižnice (DLL) zlyhala.
BIOS systému nedokázal prepojiť systémové prerušenie so zariadením alebo zbernicou, ku ktorej je zariadenie pripojené.
Bity parametra physicalPresence alebo parametra physicalPresenceLock majú nesprávnu hodnotu.
Blok údajov alebo upozornenia na udalosti služby WMI sú už vypnuté.
Blok údajov alebo upozornenia na udalosti služby WMI sú už zapnuté.
Blok údajov služby WMI už nie je k dispozícii.
Bod postúpený funkcii GetMouseMovePoints nie je v medzipamäti.
Bol dosiahnutý koniec súboru karty Smart Card.
Bol dosiahnutý maximálny limit rýchleho režimu pre hlavný režim. Spustí sa nový hlavný režim.
Bol dosiahnutý maximálny počet bublín.
Bol dosiahnutý maximálny počet nahradení.
Bol dosiahnutý maximálny počet podvrstiev.
Bol dosiahnutý maximálny počet relácií.
Bol dosiahnutý maximálny počet zaradení pre zadanú transakciu.
Bol dosiahnutý maximálny podporovaný počet ciest zobrazovania.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Latvian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Latvian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore