Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

Aby bola táto operácia úspešná, adresár $Txf musí byť prázdny.
Adaptér miniportu je v úspornom režime.
Adresa IP je v konflikte s iným systémom v sieti.
Adresa IP je v konflikte s iným systémom v sieti.
Adresa IP klastra sa už používa.
Adresa nie je platná pre tento kontext.
Adresa pre identifikáciu vlákna nie je správna.
Adresa riadiaceho bloku ukladacieho priestoru nie je správna.
Adresa sa už používa.
Adresa URL koncového bodu je neplatná.
Adresár alebo súbor sa nedal vytvoriť.
Adresár nemôže overiť navrhovaný názov názvového kontextu (alebo oblasti), pretože neobsahuje repliku kontextu, ani nemôže kontaktovať repliku názvového kontextu nad navrhovaným názvovým kontextom. Zabezpečte, aby bol nadradený názvový kontext správne zaregistrovaný v DNS a aby aspoň jedna replika tohto názvového kontextu bola dosiahnuteľná hlavným doménovým názvom.
Adresár nemôže overiť navrhovaný názov názvového kontextu, pretože neobsahuje repliku názvového kontextu nad navrhovaným názvovým kontextom. Zabezpečte, aby hlavnú rolu pomenovávania v doméne mal server, ktorý je nakonfigurovaný ako globálny katalógový server, a aby bol rovnako aktualizovaný ako jeho replikační partneri. (Platí len pre názvové servery domény Windows 2000.)
Adresár nie je podadresárom koreňového adresára.
Adresár nie je prázdny.
Adresár sa nedá odstrániť.
Adresár systému Windows sa nedá získať.
Adresáre sú vnorené príliš hlboko. Nepodarilo sa zostaviť tabuľku hierarchie.
Adresárová oblasť momentálne nie je dostupná. Počkajte niekoľko minút a potom skúste znova.
Adresárová služba je príliš zaneprázdnená a nemôže teraz dokončiť operáciu replikácie.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Finnish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Finnish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore