Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with š

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď Š ž

Šablóna certifikátu vyžaduje príliš veľa podpisov RA. Povolený je iba jeden podpis RA.
Šablóna enumerácie alebo odber nebude vyhovovať žiadnym objektom.
Šablóna pre definíciu udalosti sa v prostriedku nenašla (chyba = %1).
Šifrovací algoritmus použitý pre zdrojový súbor potrebuje väčšiu medzipamäť pre kľúče než poskytuje cieľový súbor.
Šifrovací kľúč šifrovania BitLocker nebolo možné získať z modulu TPM (Trusted Platform Module) a rozšíreného kódu PIN. Skúste použiť kód PIN obsahujúci iba číslice.
Šifrovací kľúč šifrovania jednotiek BitLocker nie je možné získať. Overte, či je zapnutý modul TPM (Trusted Platform Module) a či došlo k prevzatiu vlastníctva. Ak tento počítač nemá modul TPM, overte, či je jednotka USB vložená a či je k dispozícii.
Šifrovanie BitLocker nemôže použiť modul TPM (Trusted Platform Module) na ochranu údajovej jednotky. Ochrana modulu TPM sa môže používať iba s jednotkou operačného systému.
Šifrovanie jednotiek BitLocker je na tejto jednotke odstavené. Všetky protektory kľúčov šifrovania BitLocker pre túto jednotku sú efektívne vypnuté a jednotka bude automaticky odomknutá pomocou nezašifrovaného (prázdneho) kľúča.
Šifrovanie jednotiek BitLocker môžete používať až po inicializácii modulu TPM (Trusted Platform Module).
Šifrovanie jednotiek BitLocker nemôže prejsť do režimu nízkoúrovňového prístupu pre tento zväzok, pretože jednotka sa práve používa.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nemôže vykonať požadovanú akciu. Tento stav môže nastať, keď sa odošlú dve požiadavky v rovnakom čase. Počkajte chvíľu a potom znova skúste vykonať túto akciu.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nemôže zašifrovať zadanú jednotku, pretože nie je k dispozícii šifrovací kľúč. Pridajte protektor kľúča na šifrovanie tejto jednotky.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nie je možné použiť na túto jednotku v dôsledku konfliktu s nastavením skupinovej politiky pre možnosti obnovenia na jednotkách operačného systému. Uloženie informácií o obnovovaní v rámci doménových služieb Active Directory nie je možné požadovať v prípade, ak nie je povolené generovanie hesiel obnovenia. Požiadajte správcu systému o obnovenie týchto konfliktov politiky skôr, než sa pokúsite zapnúť šifrovanie BitLocker.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nie je možné použiť na túto jednotku v dôsledku konfliktu s nastavením skupinovej politiky pre možnosti obnovenia na pevných údajových jednotkách. Uloženie informácií o obnovovaní v rámci doménových služieb Active Directory nie je možné požadovať v prípade, ak nie je povolené generovanie hesiel obnovenia. Požiadajte správcu systému o obnovenie týchto konfliktov politiky skôr, než sa pokúsite zapnúť šifrovanie BitLocker.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nie je možné použiť na túto jednotku v dôsledku konfliktu s nastavením skupinovej politiky pre možnosti obnovenia na vymeniteľných údajových jednotkách. Uloženie informácií o obnovovaní v rámci doménových služieb Active Directory nie je možné požadovať v prípade, ak nie je povolené generovanie hesiel obnovenia. Požiadajte správcu systému o obnovenie týchto konfliktov politiky skôr, než sa pokúsite zapnúť šifrovanie BitLocker.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nie je možné použiť na túto jednotku v dôsledku konfliktu s nastavením skupinovej politiky. Pri odmietnutí prístupu s možnosťou zápisu k jednotkám, ktoré nie sú chránené šifrovaním BitLocker, sa nemôže požadovať použitie spúšťacieho kľúča USB. Požiadajte správcu systému o odstránenie týchto konfliktov politiky skôr, než sa pokúsite zapnúť šifrovanie BitLocker.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nie je možné použiť na túto jednotku v dôsledku konfliktu s nastavením skupinovej politiky. Šifrovanie nie je možné nakonfigurovať na automatické odomykanie pevných údajových jednotiek pri vypnutí používateľských možností obnovenia. Ak chcete, aby sa pevné údajové jednotky, ktoré sú chránené šifrovaním BitLocker, automaticky odomykali po overení kľúčov, požiadajte správcu systému o odstránenie konfliktu nastavení pred zapnutím šifrovania BitLocker.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nie je možné použiť na túto jednotku v dôsledku konfliktu s nastavením skupinovej politiky. Šifrovanie nie je možné nakonfigurovať na automatické odomykanie vymeniteľných údajových jednotiek pri vypnutí používateľských možností obnovenia. Ak chcete, aby sa vymeniteľné údajové jednotky, ktoré sú chránené šifrovaním BitLocker, automaticky odomykali po overení kľúčov, požiadajte správcu systému o odstránenie konfliktu nastavení pred zapnutím šifrovania BitLocker.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nie je možné použiť, pretože kritické systémové súbory šifrovania BitLocker chýbajú alebo sú poškodené. Použite funkciu opravy pri spúšťaní systému Windows na obnovenie týchto súborov v počítači.
Šifrovanie jednotiek BitLocker nie je možné vypnúť na jednotke operačného systému, ak bola funkcia automatického odomykania vypnutá pre pevné údajové jednotky a vymeniteľné údajové jednotky, ktoré sú priradené k tomuto počítaču.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Estonian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Estonian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore