Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak) starting with ú

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z Ú č ď š ž

Účastník sa nenašiel.
Údaje ASN1 sú poškodené.
Údaje denníka sú poškodené.
Údaje konfigurácie na disku sú poškodené.
Údaje konfigurácie produktu sú poškodené. Obráťte sa na technickú podporu.
Údaje nie sú platné.
Údaje nie sú platné.
Údaje o rozhraní chýbajú, alebo sa zmenili
Údaje overenia kľúča SRK (Storage Root Key) modulu TPM (Trusted Platform Module) nie sú nulové, a preto sú nekompatibilné so šifrovaním BitLocker. Inicializujte modul TPM predtým, ako sa pokúsite použiť ho so šifrovaním BitLocker.
Údaje potrebné na dokončenie tejto operácie nie sú zatiaľ k dispozícii.
Údaje použité pre túto operáciu sú neplatné.
Údaje prijaté z monitora sú neplatné.
Údaje tohto typu nie sú podporované.
Údaje udalosti od vydavateľa nie sú kompatibilné s definíciou šablóny udalosti v manifeste vydavateľa.
Údaje už sú zašifrované.
Údaje v jednom z parametrov prekračujú rozsah, v ktorom môže funkcia pracovať.
Údaje v medzipamäti bodu spracovania sú neplatné.
Údaje XML úlohy obsahujú hodnotu, ktorá je nesprávne formátovaná alebo je mimo rozsahu.
Údaje XML úlohy obsahujú neočakávaný uzol.
Údaje XML úlohy obsahujú príliš veľa uzlov rovnakého typu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Greek client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Greek error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore