Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in slovenčina (Slovak)

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ú č ď š ž

%1 je 16-bitová aplikácia. Na spúšťanie 16-bitových aplikácií nemáte povolenie. Informácie o povoleniach vám poskytne správca systému.
%1 nie je platnou aplikáciou Win32.
%1 sa nepodarilo nájsť.
%1 už existuje.
%hs zistil chybu pri zapínaní napájania alebo pri čítaní konfigurácie zariadenia. Príčinou môže byť zlyhanie hardvéru alebo nepostačujúce pripojenie.
{Adaptér zadaný identifikátorom LUID sa nenašiel} Správca DWM nemôže nájsť adaptér zadaný identifikátorom LUID.
{Čakajúca udalosť TDI} Indikácia TDI prešla do stavu čakania.
{Čítanie redundantnej kópie} Systém súborov NT odolný voči chybám uspokojil požiadavku na čítanie úspešným prečítaním požadovaných údajov z redundantnej kópie. Príčinou bola chyba člena zväzku odolného voči chybám, ktorú systém súborov zistil, ale nemohol zmeniť priradenie chybnej oblasti zariadenia.
{Chyba aplikácie} Aplikácia sa nemohla spustiť správne (0x%lx). Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte aplikáciu.
{Chyba aplikácie} Nastala výnimka %s (0x
{Chyba pripojenia pri primárnom prenose} Pri primárnom prenose došlo k pokusu o pripojenie na vzdialený server %hs, ale pripojenie nebolo úspešné. Počítaču sa PODARILO pripojiť pri sekundárnom prenose.
{Chyba súboru databázy Registry} Databáza Registry nemôže načítať podregister (súbor): %hs, alebo jeho denník alebo alternatívny súbor. Súbor je poškodený, chýba alebo sa do neho nedá zapisovať.
{Chýba systémový súbor} Požadovaný systémový súbor %hs je nesprávny alebo sa nenašiel.
{Inicializácia knižnice DLL nebola úspešná} Inicializácia aplikácie nebola úspešná, pretože stanica systému Windows sa vypína.
{Kompozícia pracovnej plochy je vypnutá} Nepodarilo sa dokončiť operáciu, pretože kompozícia pracovnej plochy je vypnutá.
{Kritická systémová chyba} Obraz systému %s nie je správne podpísaný. Súbor bol nahradený podpísaným súborom. Systém sa vypol.
{Načítanie segmentu} Virtuálny počítač DOS (VDM) načíta, uvoľňuje z pamäte alebo presúva obraz segmentu programu Win16 alebo systému MS-DOS. Vznikne výnimka, takže ladiaci program môže načítať, uvoľňovať z pamäte alebo sledovať symboly a body prerušenia v rámci týchto 16-bitových segmentov.
{Nahradenie identifikátora GUID} Počas prekladu globálneho identifikátora (GUID) na identifikátor zabezpečenia (SID) systému Windows sa nepodarilo nájsť žiadne predpony GUID zadané správcom. Preto bola použitá náhradná predpona, ktorá nenaruší zabezpečenie systému. Prístup však bude obmedzený viac ako sa predpokladalo.
{Nebol zadaný stránkovací súbor} V konfigurácii systému nebol zadaný stránkovací súbor.
{Nedostatok virtuálnej pamäte} Systém nemá dostatok virtuálnej pamäte. Systém Windows zväčšuje veľkosť stránkovacieho súboru virtuálnej pamäte. Počas tohto procesu môžu byť požiadavky niektorých aplikácii na miesto v pamäti zamietnuté. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi.

Other languages

العربية (Arabic) български език (Bulgarian) Čeština (Czech) Danks (Danish) Deutsch (German) Ελληνικά (Greek) Español (Spanish) eesti keel (Estonian) Suomi (Finnish) Français (French) עברית (Hebrew) hrvatski (Croatian) Magyar (Hungarian) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) lietuvių kalba (Lithuanian) latviešu valoda (Latvian) Norsk (Bokmål) (Norwegian) Nederlands (Dutch) Polski (Polish) Português (Brasil) (Portuguese) Português (Portuguese) română (Romanian) Русский (Russian) slovenčina (Slovak) slovenščina (Slovene) српски језик (Serbian) Svenska (Swedish) ไทย (Thai) Türkçe (Turkish) Українська (Ukrainian) 中文(简体) Chinese (Simplified) 中文(繁體)Chinese (Traditional)


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Finnish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Finnish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore