Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with z

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x Z ł ś ź ż

Za mało pamięci wideo do ukończenia operacji.
Za mało pamięci, aby ukończyć to żądanie.
Za mało pamięci, aby ukończyć wykonywanie tego polecenia.
Za mało pamięci.
Za mało wolnego miejsca na dysku do uruchomienia zestawu modułów zbierających dane.
Za mało zasobów do otwarcia następnego pliku.
Za mało zasobów do przetworzenia tego polecenia.
Za mało zasobów pamięci NVRAM do zakończenia żądanej usługi. Może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Za mało zasobów, aby ukończyć operację.
Za mały bufor.
Za mały bufor.
Za mały przydział do przetworzenia tego polecenia.
Zabezpieczenia dla dziennika i jego kontenerów są niespójne.
Zabezpieczenia systemu muszą zostać zainicjowane przed skierowaniem lub wycofaniem jakichkolwiek interfejsów. Po zainicjowaniu nie można ich już zmienić.
Zabrakło następujących zasobów readresatora: %1.
Zadanie drukowania nie istnieje.
Zadanie nie zostanie uruchomione, ponieważ użytkownik nie jest zalogowany.
Zadanie zostało skonfigurowane z nieobsługiwaną kombinacją ustawień konta i opcji czasu wykonania.
Zadanie zostało wyłączone.
Zainicjowanie Menedżera kont zabezpieczeń nie powiodło się z powodu następującego błędu: %1. Stan błędu: 0x%2. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć system. Możesz użyć konsoli odzyskiwania do diagnozy systemu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore