Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with w

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u W x z ł ś ź ż

W lokalnym magazynie kont nie ma tajnych informacji dla określonego konta.
W magazynie brak miejsca dla wykonania tego polecenia.
W magazynie nie opartym na plikach wywołano niedozwoloną operację.
W magazynie poświadczeń nie można odnaleźć poświadczeń używanych przez tę subskrypcję.
W manifeście brakuje wymaganej specyfikacji domyślnego obszaru nazw dla elementu zestawu.
W manifeście określono domyślny obszar nazw dla elementu zestawu, ale jego wartością nie jest „urn:schemas-microsoft-com:asm.v1”.
W manifeście składnika brakuje informacji o weryfikacji pliku.
W nazwie domeny DNS występuje nieprawidłowy znak.
W odpowiedzi nie odnaleziono atrybutu skrótu archiwizacji klucza.
W odpowiedzi odnaleziono nieoczekiwany atrybut skrótu archiwizacji klucza.
W pakiecie nie ma prawidłowych kopii dziennika.
W pamięci podręcznej funkcji ładowania zasobów nie ma załadowanego wpisu MUI.
W pliku definicji bloku rozruchu nie określono programu ładującego.
W pliku dziennika odporności na awarie, LANROOT\LOGS\FT.LOG, miał w chwili otwarcia ustawiony bit trwającej aktualizacji, co oznacza, że podczas operacji na dzienniku błędów nastąpiła awaria systemu.
W pliku INF napotkano niepusty wiersz poprzedzający początek sekcji.
W pliku INF napotkano sekcję, której nazwa przekracza maksymalną długość nazwy sekcji.
W pliku LANMAN.INI jest za dużo wpisów NETWORKS.
W pliku nie można znaleźć tabeli nagłówkowej.
W pliku stronicowania istnieje zrzut awaryjny.
W pliku występuje zły numer wersji.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore