Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with u

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t U w x z ł ś ź ż

Upłynął limit czasu określony przez użytkownika.
Upłynął limit czasu operacji oczekiwania.
Upłynął limit czasu polecenia AT. Spróbuj ponownie później.
Upłynął limit czasu ponownej rejestracji menedżera zasobów w celu określenia stanu transakcji.
Upłynął limit czasu rekordu DNS.
Upłynął limit czasu wewnętrznego sprawdzania spójności.
Upłynął limit czasu wywołania biblioteki zasobu klastra.
Upłynął limit czasu wywołania podczas oczekiwania na uzyskanie blokady transakcji.
Upłynął okres istnienia skojarzeń zabezpieczeń trybu głównego lub węzeł równorzędny wysłał żądanie usunięcia trybu głównego.
Uprawnienia do manipulowania magazynem trwałym są niedostępne.
Uprawnienia do tego szablonu certyfikatu nie pozwalają bieżącemu użytkownikowi na rejestrowanie certyfikatu tego typu.
Uprawnienia do tego urzędu certyfikacji nie pozwalają bieżącemu użytkownikowi na rejestrowanie certyfikatów.
Uprawnienia operatora
Uprawnienie wymagane do prawidłowego działania usługi nie istnieje w konfiguracji konta usługi. Aby wyświetlić konfigurację usługi i konfigurację konta, można użyć przystawki Usługi programu Microsoft Management Console (MMC) (services.msc) i przystawki Ustawienia zabezpieczeń lokalnych programu MMC (secpol.msc).
Uruchamiany sterownik karty wideo jest inny niż sterownik, dla którego wykonano procedurę testową POST.
Uruchomienie serwera nie powiodło się. Trzy parametry chdev muszą być albo wszystkie równe zero, albo wszystkie różne od zera.
Uruchomienie tej usługi Netlogon nie było możliwe, ponieważ inna usługa Netlogon działająca w tej domenie wchodzi w konflikt z określoną funkcją.
Uruchomienie usługi nie powiodło się z powodu złych informacji startowych zawartych w Rejestrze.
Uruchomienie usługi nie powiodło się, ponieważ brak grupy RPLFILES.
Uruchomienie usługi nie powiodło się, ponieważ brak jej bazy danych lub jest ona uszkodzona.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Japanese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Japanese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore