Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with u

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t U w x z ł ś ź ż

Uaktualnienia nie można zainstalować przez usługę Instalator Windows, ponieważ nie ma programu do uaktualnienia albo uaktualnienie jest przeznaczone do innej wersji tego programu. Sprawdź, czy program, który ma być uaktualniony, znajduje się na dysku i czy masz prawidłowe uaktualnienie.
Uaktywnienie kanału nie powiodło się.
Udostępniony wolumin klastra nie jest zainstalowany lokalnie w tym węźle.
Udział Zasób Uwaga
Udział jest aktualnie w trybie offline lub nie istnieje.
Udział plików skojarzony z zasobem monitora udostępniania plików nie może być obsługiwany przez ten klaster ani przez żaden z jego węzłów.
Uchwyt dostarczonego poświadczenia nie pasuje do poświadczenia skojarzonego z kontekstem zabezpieczeń.
Układ dysku zawiera partycje inne niż podstawowe, które występują po partycjach podstawowych. Jest to nieprawidłowy układ dysku.
Układ dysku zawiera partycje niewyrównane do cylindra.
Układ dysku zawiera partycje o rozmiarze mniejszym od minimalnego.
Układ dysku zawiera partycje podstawowe między dyskami logicznymi. Jest to nieprawidłowy układ dysku.
Układ dysku zawiera więcej partycji niż wynosi maksymalna liczba obsługiwanych partycji.
Ukończono transfer strefy DNS (AXFR).
Ukończono tylko część żądania ReadProcessMemory lub WriteProcessMemory.
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu (UUID) jest nieprawidłowy.
Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) jest zerowym identyfikatorem UUID.
Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) nie został znaleziony.
Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) został już zarejestrowany.
Uniwersalny, unikatowy identyfikator typu (UUID) został już zarejestrowany.
Upłynął limit czasu bloku sterowania siecią (NCB). Być może sesja została zakończona w sposób niestandardowy. Przedstawione dane to blok NCB.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Hebrew client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Hebrew error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore