Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s T u w x z ł ś ź ż

Ta metoda może być wywołana wyłącznie z wątku, w którym obiekt był utworzony.
Ta metoda została wywołana w niewłaściwym stanie
Ta nazwa istnieje już w tabeli nazw karty lokalnej. Odmówiono realizacji żądania bloku sterowania siecią (NCB). Przedstawione dane to blok NCB.
Ta nazwa komputera jest nieprawidłowa.
Ta nazwa komputera jest używana jako alias komunikatu na innym komputerze.
Ta nazwa udziału lub hasło są nieprawidłowe.
Ta nazwa urządzenia jest nieprawidłowa.
Ta nazwa została już udostępniona.
Ta odpowiedź jest nieprawidłowa.
Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny.
Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny.
Ta operacja jest dozwolona tylko na podstawowym kontrolerze domeny dla tej domeny.
Ta operacja jest niedozwolona podczas ładowania stref w tle przez serwer DNS. Spróbuj ponownie później.
Ta operacja jest niedozwolona w bieżącym stanie.
Ta operacja jest niedozwolona z powodu obecnego stanu obiektu.
Ta operacja jest niejednoznaczna, ponieważ to łącze dotyczy kilku serwerów.
Ta operacja jest nieprawidłowa dla tego urządzenia.
Ta operacja jest obsługiwana tylko w obiektach typu plex RAID-5.
Ta operacja jest obsługiwana tylko w prostych i łączonych obiektach typu plex.
Ta operacja jest obsługiwana tylko w prostych obiektach typu plex.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore