Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s T u w x z ł ś ź ż

Ta aplikacja musi zostać ponownie uruchomiona.
Ta aplikacja nie obsługuje bieżącej operacji na łączach symbolicznych.
Tą bieżącą skonfigurowaną automatycznie wartością SNTP jest: %1.
Ta domena ma więcej grup globalnych niż można zreplikować dla LanMan BDC. Usuń część grup globalnych lub usuń LanMan BDC z domeny.
Ta drukarka docelowa jest bezczynna i nie może akceptować operacji sterujących.
Ta funkcja jest prawidłowa tylko dla partycji podstawowej
Ta funkcja nie jest obsługiwana w tym systemie.
Ta funkcja nie jest zaimplementowana.
Ta funkcja nie może odnaleźć rzeczywistego urządzenia wyświetlającego GDI, które odpowiada określonej nazwie urządzenia wyświetlającego GDI.
Ta funkcja nie obsługuje lustrzanych urządzeń wyświetlających GDI, ponieważ z tymi urządzeniami nie są skojarzone fizyczne monitory.
Ta grupa już istnieje.
Ta grupa nie może zaakceptować żądania, ponieważ jest przenoszona do innego węzła.
Ta implementacja filtru nie obsługuje tego operatora.
Ta implementacja nie przyjmuje sygnalizacji.
Ta instalacja jest zabroniona przez zasady systemowe. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Ta karta inteligentna jest tylko do odczytu i nie można na niej zapisywać.
Ta karta inteligentna nie obsługuje żądanej funkcji.
Ta klasa interfejsu nie istnieje w systemie.
Ta lista uprawnień do zasobów już istnieje.
Ta lista urządzeń jest nieprawidłowa.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore