Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p R s t u w x z ł ś ź ż

Rozruch klienta o nazwie komputera %1 nie powiódł się z powodu zbyt dużej liczby wierszy w pliku %2.
Rozruch klienta o nazwie komputera %1 nie powiódł się z powodu błędu sieciowego.
Rozruch klienta o nazwie komputera %1 nie powiódł się z powodu niewystarczającej ilości pamięci na serwerze rozruchu zdalnego.
Rozruch klienta o nazwie komputera %1 nie powiódł się z powodu wystąpienia błędu podczas odczytywania pliku %2.
Rozruch klienta o nazwie komputera %1 nie powiódł się z powodu wystąpienia błędu podczas otwierania pliku %2.
Rozruch klienta o nazwie komputera %1 nie powiódł się z powodu wewnętrznego błędu usługi rozruchu zdalnego.
Rozruch klienta o nazwie komputera %1 nie powiódł się z powodu złego rozmiaru pliku %2.
Rozruch klienta o nazwie komputera %1 nie powiódł się, ponieważ plik %2 ma nieprawidłowy nagłówek rozruchu.
Rozruch komputera %1 nie powiódł się, ponieważ plik konfiguracji %2 dla tego klienta nie zawiera wiersza bloku rozruchowego i/lub wiersza programu ładującego.
Rozruch zdalny zostanie uruchomiony ponownie później.
RPC nie mogło wywołać serwera lub nie mogło zwrócić wyników wywołania serwera.
Rzeczywisty typ danych właściwości nie odpowiada oczekiwanemu typowi danych właściwości.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Lithuanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Lithuanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore