Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p R s t u w x z ł ś ź ż

Replikacja grupy lokalnej %1: „%2” z podstawowego kontrolera domeny %3 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %4
Replikacja obiektu domeny %1: „%2” z podstawowego kontrolera domeny %3 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %4
Replikacja obiektu domeny zaufanej %1: „%2” z podstawowego kontrolera domeny %3 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %4
Replikacja obiektu konta %1: „%2” z podstawowego kontrolera domeny %3 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %4
Replikacja obiektu zasad %1: „%2” z podstawowego kontrolera domeny %3 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %4
Replikacja pełnej synchronizacji bazy danych %1 z podstawowego kontrolera domeny %2 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %3
Replikacja pełnej synchronizacji bazy danych %1 z podstawowego kontrolera domeny %2 została zakończona pomyślnie.
Replikacja sekretu %1: „%2” z podstawowego kontrolera domeny %3 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %4
Replikacja użytkownika %1: „%2” z podstawowego kontrolera domeny %3 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %4
Replikator nie może zaktualizować katalogu %1. Ma on integralność drzewa i jest katalogiem bieżącym dla pewnego procesu.
Replikator nie może zaktualizować katalogu %1. Ma on integralność drzewa i jest katalogiem bieżącym dla pewnego procesu.
Replikator nie może zaktualizować pliku sygnału w katalogu %2 z powodu błędu systemu %1.
Replikator nie może zaktualizować pliku sygnału w katalogu %2 z powodu błędu systemu %1.
Replikator nie uzyskał dostępu do %2 na %3 z powodu błędu systemu %1.
Replikator nie uzyskał dostępu do %2 na %3 z powodu błędu systemu %1.
Replikator podjął próbę zalogowania się na %2 jako %1; próba ta nie powiodła się.
Replikator podjął próbę zalogowania się na %2 jako %1; próba ta nie powiodła się.
Replikowanie z nie skonfigurowanym partnerem jest niedozwolone.
Rodzajowe typy dostępu były zawarte w masce dostępu, która powinna być już zamapowana na typy nierodzajowe.
Rodzajowy błąd ochrony przed kopiowaniem.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Turkish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Turkish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore