Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p R s t u w x z ł ś ź ż

Readresator jest już zainstalowany.
Readresator jest w użyciu i nie można usunąć go z pamięci.
Ręczne buforowanie dokumentów
Ręczne buforowanie dokumentów za pomocą usługi BranchCache włączone
Rejestr albo wpisane właśnie dane zawierają niedozwoloną wartość dla „%1”.
Rejestr jest uszkodzony. Uszkodzona jest struktura jednego z plików zawierających dane Rejestru, uszkodzony jest systemowy obraz pliku w pamięci lub też nie można odzyskać pliku, ponieważ alternatywna kopia lub dziennik były nieobecne lub uszkodzone.
Rejestracja bloku danych WMI nie powiodła się dla jednej z podklas WMI klasy MSMonitorClass.
Rejestracja w transakcji już istnieje.
Rekord dla danej nazwy i typu nie jest unikatowy.
Rekord DNS już istnieje.
Rekord DNS nie istnieje.
Rekord dziennika nie jest rekordem w pliku dziennika.
Rekord tylko na serwerze głównym strefy DNS.
Rekordem DNS węzła jest CNAME.
Rekordy zostały dołączone do dziennika lub zostały wprowadzone zmiany rezerwacji, ale nie można opróżnić dziennika.
Relacje zaufania między domeną podstawową a domeną zaufaną nie powiodły się.
Relacje zaufania między tą stacją roboczą a domeną podstawową nie powiodły się.
Replikacja częściowej synchronizacji bazy danych %1 z podstawowego kontrolera domeny %2 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %3
Replikacja częściowej synchronizacji bazy danych %1 z podstawowego kontrolera domeny %2 została zakończona pomyślnie. Liczba zmian zastosowanych w bazie danych: %3.
Replikacja grupy globalnej %1: „%2” z podstawowego kontrolera domeny %3 nie powiodła się z powodu następującego błędu: %4


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Hungarian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Hungarian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore