Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P r s t u w x z ł ś ź ż

Parametr przekazany do funkcji środowiska wykonawczego języka C jest nieprawidłowy.
Parametr tdSize struktury DVTARGETDEVICE jest nieprawidłowy.
Parametr trybu jest zły, na przykład parametr capArea lub subCapArea dla polecenia TPM_GetCapability, parametr physicalPresence dla polecenia TPM_PhysicalPresence lub parametr migrationType dla polecenia TPM_CreateMigrationBlob.
Parametr, którego właścicielem powinien być ten obiekt, należy do innego obiektu.
Parametry inicjowania kontrolujące wykorzystanie zasobów inne niż bufory sieci są skonfigurowane tak, że potrzebne jest za dużo pamięci.
Parametry klucza nie mogły być ustawione, ponieważ dostawca usług kryptograficznych używa stałych parametrów.
Parametry przekazane do serwera we wspólnym oknie pamięci klient/serwer były nieprawidłowe. Zbyt wiele danych zostało umieszczonych we wspólnym oknie pamięci.
Parametry ruchu nie pasują do parametrów kontekstu skojarzenia zabezpieczeń.
Parametry trybu głównego są nieprawidłowe dla tego trybu szybkiego.
Partycja katalogu jest teraz niedostępna. Zaczekaj kilka minut i próbuj ponownie.
Partycja o określonym identyfikatorze nie istnieje.
Partycja określona jako domyślna nie jest członkiem zestawu partycji.
Partycje COM+ są aktualnie wyłączone.
Pełny autotest nie został uruchomiony.
Pewne dane pozostają w buforze żądania, oczekując na wysłanie.
Pierwsza tabela nie występuje po informacjach nagłówka.
Plik %1 nie jest prawidłowym plikiem złożonym.
Plik %1 uległ zmieniony po zainicjowaniu. Ładowanie bloku rozruchu zostało tymczasowo zakończone.
Plik ADDPAK jest uszkodzony. Usuń plik LANMAN\NETPROG\ADDPAK.SER i ponownie zastosuj wszystkie elementy ADDPAK.
Plik atrybutów rozszerzonych w zainstalowanym systemie plików jest uszkodzony.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore